Zamknij okno Drukuj dokument

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY DLA GMINY KOBYLIN

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest GMINA KOBYLIN, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kobylin:

1.Rejestr instytucji kultury, dla którego organizatorem jest Gmina Kobylin prowadzi stanowisko ds. kultury i kultury fizycznej Urzędu Miejskiego w Kobylinie, ul. Rynek 1, 63 - 740 Kobylin, tel.65 5482401 wew.24, godziny urzędowe: poniedziałek 8:00-16:00 wtorek-piątek 7:15 - 15:15. 

2. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

3.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru,

  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

4.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

5.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kobylinie, pokój nr 9.

6.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Miejskim w Kobylinie należy dokonywać na konto:

Bank Spółdzielczy Krotoszyn o/ Kobylin  Nr  39 8410 1039 0000 0475 2000 0001


Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Szczegółowych informacji udziela:

Urząd Miejski w Kobylinie

Stanowisko ds. kultury i kultury fizycznej  

ul. Rynek 1

63-740 Kobylin

Tel.65 5482401 wew. 24

Rejestr

Załączniki

Księga rejestrowa Dział I Muzeum (30kB)    
Księga Rejestrowa Dział II Muzeum (33kB)    
Księga rejestrowa Dział III Muzeum (23.5kB)    
Księga rejestrowa Dział III Muzeum — aktualizacja (23.5kB)    
Księga rejestrowa Dział IV Muzeum (30.5kB)    
Księga rejestrowa Dział I Biblioteka (27.5kB)    
Księga Rejestrowa Dział II Biblioteka (30kB)    
Księga rejestrowa Dział III Biblioteka (21.5kB)    
Księga rejestrowa Dział III Biblioteka — aktualizacja (21.5kB)    
Księga rejestrowa Dział IV Biblioteka (30.5kB)    
Księga rejestrowa Dział I GOK Kobylin (17.5kB)    
Księga rejestrowa Dział I GOK Kobylin aktualizacja (17.5kB)    
Księga rejestrowa Dział III GOK Kobylin (21kB)    
Księga Rejestrowa Dział II GOK Kobylin (19kB)    
Księga Rejestrowa Dział II GOK Kobylin aktualizacja (19kB)    
Księga rejestrowa Dział IV GOK Kobylin (30.5kB)    
Księga Rejestrowa Dział II GOK Kobylin 01.04.2020 (1) (19kB)    
Księga rejestrowa Dział III Biblioteka — aktualizacja 2020 (22kB)    
Księga rejestrowa Dział III GOK Kobylin — aktalizacja 2020 (21kB)    
Księga rejestrowa Dział III Muzeum — aktualizacja — 2020 (24kB)    

Metadane

Źródło informacji:Paweł Wasielewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dominik Jarus
Data wprowadzenia:2018-11-27 13:39:02
Opublikował:Dominik Jarus
Data publikacji:2018-11-27 13:39:54
Ostatnia zmiana:2020-06-26 08:08:07
Ilość wyświetleń:1919