Zamknij okno Drukuj dokument

Jednostki pomocnicze

  

-          Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. Statut ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

-          Rada gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego,

-          Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy 

-          Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy gospodarując samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach,

-          Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Jednostki pomocnicze decydują o przeznaczeniu środków wydzielonych do ich dyspozycji i obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu gminy.  

 

 

Art. 48 ust. 1 i 2, art. 37a, ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), par. 11 ust. 1, 2, 3 i 4 Uchwały Nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Kobylin (Dz. U. W.W. z 2003 r. Nr 30, poz.559)

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Walkowiak
Data wprowadzenia:2003-07-29 10:35:05
Opublikował:Piotr Walkowiak
Data publikacji:2003-07-29 10:42:00
Ostatnia zmiana:2003-07-29 10:42:00
Ilość wyświetleń:4119