Zamknij okno Drukuj dokument

Sekretarz Gminy

 

 

-          sekretarzowi gminy burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu,

-          sekretarz uczestniczy w sesjach rady z głosem doradczym,

-          sekretarz podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność burmistrza lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez burmistrza,

-          do zadań sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności :

  1. opracowywanie projektów zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu,
  2. opracowywanie zakresów czynności na samodzielne stanowiska pracy,
  3. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał rady,
  4. nadzór nad organizacja pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
  5. przedkładanie burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
  6. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie,
  7. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
  8. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  9. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia burmistrza,

 

 

Art. 33 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), par. 28 ust. 2   Uchwały Nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Kobylin (Dz. U. W.W. z 2003 r. Nr 30, poz.559), par. 19 Uchwały Nr X/53/99 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kobylinie  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Walkowiak
Data wprowadzenia:2003-07-29 10:31:30
Opublikował:Piotr Walkowiak
Data publikacji:2003-07-29 10:42:00
Ostatnia zmiana:2003-07-29 10:42:00
Ilość wyświetleń:4004