Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Kobylin

 

W dniu 4 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z póź. zm.).

Żłobki i  kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

·        gminy

·        osoby fizyczne,

·        osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

    

     Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z póź. zm.)
i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr  żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Burmistrz Kobylina.

 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy dokonać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr obejmuje placówki świadczące usługi na terenie Miasta i Gminy Kobylin.

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobylina.

 

 Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Burmistrz Kobylina dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Miejsce składania wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – Urząd Miejski w Kobylinie Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, pok. nr 10.

 

  Wniosek zawiera:

1)      w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2)      numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3)      oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

4)      w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

5)      oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

6)    w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL.

 

Rejestr obejmuje placówki świadczące usługi na terenie Miasta i Gminy Kobylin.

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobylina.

 

 

Opłaty:

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Miasta i Gminy Kobylin wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). Opłaty należy dokonać na konto: Urząd Miejski w Kobylin, 63-740 Kobylin, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, BS Krotoszyn konto  nr 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001.

Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia  stosowne oświadczenie  w celu potwierdzenia dokonanej opłaty, która stanowi dochód własny gminy.

 

  Po dokonaniu wpisu do rejestru  - wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zawierające następujące dane:

 

1.      nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

2.      datę i numer wpisu do rejestru;

3.      formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

4.      nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

5.      miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

 

Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana jeżeli:

 

1.      podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

2.      wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 

Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:

 

1.            złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

2.            nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3.            przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.   

 

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

 

Urząd Miejski w Kobylinie

Adres: 63-740 Kobylin, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, pok. nr 10

Adres elektroniczny:  s.wachowiak@bip.kobylin.pl

Telefon:  65 548 24 01

Godziny pracy:  7:15 – 15:15

 

Termin składania dokumentów:  cały rok

 

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nastąpi w terminie

 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

 

 

 Obowiązujące akty prawne:

 

1.            Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. (Dz. U. z 2013r. poz. 1457),

2.            Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 poz. 925),

3.            Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368),

4.            Uchwała Nr XXVIII/147/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5.            Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 584).

Załączniki

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚwiadczenie NIP REGON (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE PESEL (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie spełnianie warunków lokalowych (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o niekaralności (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie tytuł prawny do lokalu (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o zmianie danych (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wykreślenie z rejestru (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Wachowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwia Wachowiak
Data wprowadzenia:2015-10-16 12:10:06
Opublikował:Sylwia Wachowiak
Data publikacji:2015-10-16 12:16:39
Ostatnia zmiana:2015-10-16 12:16:50
Ilość wyświetleń:1729
Urząd Miejski w Kobylinie
Rynek im. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij