Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zarządzenie 407/2004 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, orkiestr, rozwój działalności kulturalnej i artystycznej, rozwoju sportu masowego dzieci i dorosłych

Zarządzenie  nr 407/2004

Burmistrza Kobylina

z dnia 06.12.2004r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, orkiestr, rozwój działalności kulturalnej i artystycznej, rozwoju sportu masowego dzieci i dorosłych.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. No 142 poz. 1591 ze zmianami, art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz.., 873 z późniejszymi zmianami, Uchwały Nr XXII/160/2004r.Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2004r w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylinz organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymii jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa i innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznegoi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego  Burmistrz Kobylina zarządza co następuje.

 

& 1

 

Ogłasza konkurs na realizację publicznych, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia

 

& 2

 

Zasady przyznawania dotacji określa uchwała Rady Miejskiej

 

& 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Otwarty Konkurs Ofert /organizacje pozarządowe/

 

Ogłoszenie Burmistrza Kobylina o otwartym konkursie ofert

/Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 407 Burmistrza Krotoszyna

z dnia 06.12.2004r./

 

Działając na podstawie Uchwały nr XXII/160/2004 Rady Miejskiejw Kobylinie z dnia 26 listopada 2004r.

Burmistrz Krotoszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na następujące zadania

Zadanie nr 1   wspierające działalność orkiestry dętej OSPw Kobylinie

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 45 500,00 zł.

Zadanie nr 2  wspierające działalność kulturalną i artystyczną skierowaną na działalność Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego, oraz Juwenisu Kobylin

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 12 000,00 zł.

Zadanie nr 3  rozwój sportu masowego dzieci i młodzieży, skierowane na działalność klubów sportowych z terenu gminy Kobylin: KS Piast, LKS Spółdzielca, UKS Samson, LOK Kobylin

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje tego zadania wynosi 100 000,00 zł.

 

Termin realizacji zadania od 01.01.2005r., do 31.12.2005r.

Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go na rzecz mieszkańców gminy Kobylin.

Oferty należy złożyć od 06.12.2004r. do 31.12.2004r.

W ciągu 30 dni od daty upływu składania ofert wykaz wybranych oferentów, zleconych zadań na które przyznane dotację i kwot przyznanych na realizacje tych zadań, zostanie opublikowany 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa i chwała.

 

 

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na  dofinansowanie jego realizacji.

Zastrzega się prawo unieważnienia wyboru ofert w przypadku zmiany uchwały budżetowej.

Oferty należy składać zgodnie z załącznikami:

-          wzór oferty /nr 1 do Dz.U. nr 193 poz. 1891 z 2003/

-          wzór umowy /nr 2 do Dz.U. nr 193 poz.1891 z 2003/

-          wzór sprawozdania /nr 3 do Dz.U. nr 193 poz. 1891

    z 2003/

Oferty można odebrać w Urzędzie Miejskim w Kobylinie pok. nr1.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Walkowiak
Data wprowadzenia:2004-12-08 07:42:00
Opublikował:Piotr Walkowiak
Data publikacji:2004-12-08 07:49:45
Ostatnia zmiana:2004-12-08 07:58:58
Ilość wyświetleń:4208
Urząd Miejski w Kobylinie
Rynek im. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij