Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kobylina prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze : podinspektor d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Warunki pracy na stanowisku: praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

1. Wymagania konieczne dla kandydatów:
wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku
obywatelstwo polskie
osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
nie  była   skazana   prawomocnym   wyrokiem   sądu za    umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
cieszy się nieposzlakowaną opinią,


2. Wymagania dodatkowe:
znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego,
znajomość przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy
znajomość przepisów prawa budowlanego, energetycznego, administracyjnego.
zdolność do interpretacji i stosowania prawa
umiejętność pracy w zespole
dokładność, odpowiedzialność, terminowość, kreatywność
umiejętność obsługi komputera 
preferowana doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań


3. Określenie głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
- administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
- rozliczanie mediów w budynkach komunalnych.
- przygotowywanie propozycji remontów w budynkach komunalnych i nadzór nad ich realizacją.
- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem gminy.
- prowadzenie książek obiektów komunalnych.
- sprawy dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
- sprawy lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych.
- zarządu nieruchomościami wspólnymi.
- egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej.
- przygotowywanie propozycji dot. ustalania stawek czynszów oraz opłat za lokale .
- tworzenia i utrzymywania terenów zielonych.
- utrzymania porządku i czystości w Gminie.
- nadzorowania wykonywania usług w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni.
- sprawy cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych.
- rozliczanie pojazdów służbowych - ciągnika
- nadzór nad targowiskiem.
- przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości, a w szczególności opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub dodatkowe uprawnienia
(kserokopie dyplomów uczelni, zaświadczeń ukończonych kursów, seminariów itp),
4) posiadane kserokopie świadectw pracy,
5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
8) oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na objęcie stanowiska

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin lub pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) do dnia 3 sierpnia 2015 r. w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta zatrudnienia na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej", w lewym górnym rogu nazwisko i imię osoby składającej aplikacje. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela  Mirosław Sikora – Sekretarz Gminy, tel 065 548 2401

Kobylin, dnia 17 lipca 2015 r.
Burmistrz Kobylina
/ - / Bernard Jasiński

Załączniki

Oświadczenia (32.8kB) Zapisz dokument  
kwestionariusz osobowy (37.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Skory
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Skory
Data wprowadzenia:2015-07-20 07:46:02
Opublikował:Krzysztof Skory
Data publikacji:2015-07-20 07:49:10
Ostatnia zmiana:2015-07-22 11:16:20
Ilość wyświetleń:2175

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij