Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko urzędnicze: d/s inwestycji i rozwoju

OGŁOSZENIE
Burmistrz Kobylina

prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze: d/s inwestycji i rozwoju

Warunki pracy na stanowisku: praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

W miesiącu styczniu nie został osiągnięty 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

1. Wymagania konieczne dla kandydatów:
- wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku;
- obywatelstwo polskie;
- osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego;
- znajomość przepisów prawa budowlanego, energetycznego, administracyjnego i zamówień publicznych;
- zdolność do interpretacji i stosowania prawa;
- umiejętność pracy w zespole;
- dokładność, odpowiedzialność, terminowość, kreatywność;
- umiejętność obsługi komputera;
- preferowana doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań.

3. Określenie głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Prowadzenie spraw planowania strategicznego, a w szczególności opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych Gminy.
2) Zarządzanie projektami inwestycyjnymi i remontami, w tym:
I) dokonywanie analiz stanu technicznego infrastruktury komunalnej Gminy Kobylin
II) przygotowywanie projektów do realizacji
III) montaż finansowy projektów
IV) realizacja projektów inwestycyjnych i remontów (prowadzenie, koordynowanie i kontrolowanie przebiegu robót)
V) rozliczenia końcowe i przekazywanie obiektów do użytkowania
3) Prowadzenie spraw związanych z zakupem energii elektrycznej w gminie.
4) Prowadzenie spraw związanych zakupem gazu w gminie.
5) Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym.
6) Współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji i remontów.
7) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości, a w szczególności opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z  realizacji inwestycji i remontów.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub dodatkowe uprawnienia (kserokopie dyplomów uczelni,   zaświadczeń ukończonych kursów, seminariów itp),
4) posiadane kserokopie świadectw pracy,
5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8) oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na objęcie stanowiska,

Dokumenty należy składać w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin w terminie minimum 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kobylinie  tj. do dnia 6 marca 2015r. na adres Urzędu z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko ds. inwestycji i rozwoju". Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela  Mirosław Sikora – Sekretarz Gminy, tel 065 548 2401.

Kobylin, dnia 19 luty 2015 r.


Burmistrz Kobylina
/-/
Bernard Jasiński

Załączniki

Oświadczenia (32.8kB) Zapisz dokument  
kwestionariusz osobowy (37.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Skory
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Skory
Data wprowadzenia:2015-02-19 13:17:59
Opublikował:Krzysztof Skory
Data publikacji:2015-02-19 13:20:24
Ostatnia zmiana:2015-02-19 13:20:29
Ilość wyświetleń:1503

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij