Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko urzędnicze: d/s księgowości podatkowej

Burmistrz Kobylina prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze: d/s księgowości podatkowej

Wymiar: 1 etat w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Kobylinie


1. Wymagania konieczne dla kandydatów:
1) wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku
2) obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej
3) osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) osoba nie była   skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, a w szczególności przepisów dotyczących finansów publicznych, postępowania administracyjnego, podatków, rachunkowości, egzekucji i windykacji należności.
2) zdolność do interpretacji i stosowania prawa
3) umiejętność organizacji pracy, dokładność, odpowiedzialność, terminowość, kreatywność
4) umiejętność obsługi komputera , programów : Word, Exel oraz programów księgowych
5) preferowana praktyka na podobnych stanowiskach w sferze budżetowej

3. Określenie głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) terminowe prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej zobowiązań niepodatkowych w programie komputerowym finansowo – księgowym FOKA oraz uzgodnienie tej ewidencji z ewidencją syntetyczną,
2) dokonywanie rozliczeń inkasentki z poboru opłaty targowej
3) prowadzenie ewidencji księgowej sprzedaży mienia komunalnego,
4) prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego od zaległości niepodatkowych,
5) sporządzanie poleceń księgowania przypisów i odpisów należności niepodatkowych,
6) naliczanie odsetek od należności przypisanych, a niewpłaconych na ostatni dzień każdego kwartału i sporządzanie polecenia ich księgowania 
7) sporządzanie sprawozdania RB-27 w zakresie należności niepodatkowych na ostatni dzień każdego kwartału w terminie do 7 – go dnia miesiąca następującego po kwartale,
8) sporządzanie   indywidualnego zestawienia zaległości niepodatkowych,
9) wystawianie faktur VAT,
10) prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży w zakresie podatku VAT w programie finansowo – księgowym FOKA dla potrzeb sporządzenia deklaracji VAT-7, odprowadzania  podatku VAT, rozliczanie podatku VAT   oraz całość spraw związana z podatkiem VAT,
11) zastępstwo podczas nieobecności pracownika w zakresie:
- prowadzenia analitycznej ewidencji księgowej zobowiązań podatkowych  
- prowadzenia egzekucji administracyjnej należności podatkowych 
- sporządzania poleceń księgowania przypisów i odpisów należności podatkowych,
- naliczania odsetek od należności podatkowych 
- sporządzania sprawozdania Rb-27 w zakresie należności podatkowych 
- sporządzania co miesiąc zestawienia zaległości podatkowych,
- sporządzania i wydawania zaświadczeń o niezaleganiu z płatnością podatków,
- odprowadzania 2% wpływów podatku rolnego do Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys /CV/ z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej
3) kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokumentów posiadanych  kwalifikacji lub dodatkowych uprawnień
5) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
6) oświadczenie , że osoba nie była  skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Informuje się, że w miesiącu sierpniu 2012 roku  w Urzędzie Miejskim w Kobylinie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 1,16%.

Dokumenty należy składać do dnia 19 września 2012 roku w kopertach z napisem "Oferta zatrudnienia na stanowisko d\s księgowości podatkowej"

- osobiście w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Kobylinie
- lub pocztą na adres:


Urząd Miejski , Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

/decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu/


Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela Mirosław Sikora – Sekretarz Gminy, tel. 065 548 24 01

Kobylin, dnia 05 września 2012r.

Burmistrz Kobylina
Bernard Jasiński

Załączniki

oświadczenia (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Skory
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Skory
Data wprowadzenia:2012-09-05 12:59:39
Opublikował:Krzysztof Skory
Data publikacji:2012-09-05 13:02:20
Ostatnia zmiana:2012-09-05 13:02:32
Ilość wyświetleń:2425

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij