Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długołęce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający:
Burmistrz Kobylina Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1 63-740 Kobylin

Tytuł przetargu:
Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długołęce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą

CPV:
45453000-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pieciu lat przed upłuwem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub pogłębieniu i zagospodarowaniu zbiorników wodnych o powierzchni co najmniej 1,5 ha każdy.

2) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowanie niezbędnymi narzędziami i urządzeniami technicznymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że posiada co najmniej dwie koparko - ładowarki i dwie spycharki gąsienicowe o mocy min. 100 KM oraz co najmniej dwa samochody samowyładowcze

3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

3.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 500 tys. złotych. 3.2 .Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł


Termin realizacji:
10 czerwiec 2011r.

Osoba odpowiedzialna:
Piotr Małecki

Miejsce składania ofert:
Siedziba zamawiającego biuro nr 9.

Oferty można składać do:
2010-08-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-08-19 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba zamawiającego sala nr 5.

Kryteria wyboru:
CENA - 100%

Wadium:


Uwagi:
Nie przewiduje się:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie dopuszcza się:
1) składania ofert częściowych.
2) składania ofert wariantowych.
Zadanie współfinansowane ze środków unii europejskiej W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - oferta (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - oświadczenie (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - oświadczenie (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - wykaz robót (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - wykaz sprzętu (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - projekt umowy (56.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ODMULENIE opis (84.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ODMULENIE mapa pogladowa rys nr 1 (561.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ODMULENIE przekroje poprzeczne rys. nr 3 (556.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ODMULENIE przekrój podłuzny rys nr 4. (148.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ODMULENIE przekrój przez nasyp rys nr 5 (944.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ODMULENIE przedmiar (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ODMULENIE kosztorys ofertowy (66.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAGOSPODAROWANIE TERENU rys. 1 Z (776.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAGOSPODAROWANIE TERENU rys. 2 Z (339.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAGOSPODAROWANIE TERENU rys. 3 Z (444.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAGOSPODAROWANIE TERENU rys. 4 Z (450.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAGOSPODAROWANIE TERENU rys. 5 Z (278kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAGOSPODAROWANIE TERENU rys. 6 Z (757.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAGOSPODAROWANIE TERENU rys. 7 Z (341.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAGOSPODAROWANIE TERENU rys. 8 Z (278.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAGOSPODAROWANIE TERENU opis (957.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WIATA rys. 1 (315.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WIATA rys. 2 (332.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WIATA rys. 3 (250kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WIATA rys. 4 (283.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WIATA rys. 5 (184.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WIATA rys. 6 (203kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAGOSPODAROWANIE TERENU przedmiar+koszt. ofertowy D. (382.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAGOSPODAROWANIE TERENU przedmiar+koszt.ofertowy SK. (101.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAGOSPODAROWANIE TERENU przedmiar+koszt (87.5kB) Zapisz dokument  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU przedmiar+koszt (13.4kB) Zapisz dokument  
ODMULENIE specyfikacja techniczna (221.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze (17.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Małecki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Małecki
Data wprowadzenia:2010-07-30 09:44:09
Opublikował:Piotr Małecki
Data publikacji:2010-07-30 14:10:45
Ostatnia zmiana:2010-09-21 08:22:55
Ilość wyświetleń:1978

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij